Murer

Vi har tre murere i Astra. Alle sammen er faglærte, og har høy kompetanse i faget etter mange år med arbeid innenfor denne bransjen. Disse tre sammen er effektive og flittige å tar i mot et vært arbeidsoppdrag med strak arm. Gjennom flere år med arbeid har disse tre hentet inn erfaringer innenfor faget, og har lært seg gamle teknikker som har blitt nedprioritert av andre bedrifter. Vi er stolte av å være en av veldig få bedrifter som kan levere det meste innen for faget muring. Her er det murerne våre kan levere:

  • Flis legging av gulv og bad.
  • Grunnmurer og pussarbeider
  • Innsetting av ovner og stålpiper i eks piper.
  • Muring med tegl.
  • Kalkpuss og kalkfuging.
  • Mineralittpuss.
  • Støp og pussing av betonggulv.