Tømrer

Astra bygg og entreprenør har sju tømrere med fagbrev, av disse er det to stykker som har mesterbrev. Disse sju har mye kompetanse og er læremestere for våre to TAF-lærlinger. Sammen utgjør alle disse en gruppe med ni samarbeidsvillige og livlige personer som er klare for de fleste utfordringer. Våre tømrere har tilegnet seg særegen erfaring etter prosjekter som har omhandlet rehabilitering av gamle bygg.

Her er det tømrerne våre kan levere:

  • Tilbygg på eneboliger
  • Nye eneboliger
  • Renovering av eneboliger
  • Forretningsbygg
  • Landbruksbygg
  • Restaurering av gamle, verneverdige og Fredet bygninger og kirkebygg.